Kvalitní podzim života

Podpořili nás

Přihlášení

Statistiky

Návštěvníci
113
Články
20
Počet zobrazených článků
50624

Podzim života

Ačkoli je podzim obdobím spojeným se sklonkem roku, stále může být obdobím krásným.

  

V životě může nastat situace, kdy člověku zdravotní stav neumožní vykonávat jinak běžné činnosti a je částečně, nebo úplně odkázán na cizí pomoc. V této nelehké situaci je pak jistě vhodné pokud to zdravotní stav umožní, aby měl člověk možnost i nadále setrvávat mezi svými blízkými, v prostředí které důvěrně zná. Často pak vyvstane otázka, jak zajistit péči v době kdy rodina odchází do zaměstnání nebo za plněním jiných povinností. Mnohdy pak rodina musí řešit otázku, zda by nebylo lepší zaměstnání opustit a o svého blízkého se začít starat na "plný úvazek". Opomeneme-li zhoršení finanční situace rodiny, zpravidla tento krok přináší i nepříjemnost s jistým pocitem provinění osoby vyžadující péči, která tak může získat dojem, že je pro rodinu jen přítěží.

V této situaci Vám můžeme nabídnout pomocnou ruku. Náš školený a profesionální tým pečovatelů Vám pomůže zajistit klidný chod Vaší domácnosti bez zbytečných stresů tak, aby se rodina klidně mohla věnovat svému zaměstnání nebo podnikání a zároveň se ve volném čase těšit ze společnosti svých blízkých. Naší snahou je zajistit důstojný a samostatný způsob života všem, kteří potřebují pomoc druhých, umožnit jim tak žít v jejich domácím prostředí a maximálně oddálit nebo úplně zabránit  jejich odchodu do jakékoli ústavní péče.

Naši pomoc tak nabízíme nejen seniorům, ale i dalším osobám, kterým zdravotní stav nebo jiná závažná životní situace brání žít úplně samostatný život.

 

Co vlastně je pečovatelská služba?

Pečovatelská služba je sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V tomto zákoně stát zachycuje to, jak by měla být realizována péče o sociálně znevýhodněné osoby. Celkem existuje 32 druhů sociálních služeb. Pečovatelská služba je jednou z nich (konkrétní vymezení naleznete v §40 zákona).

Pečovatelská služba je určena lidem se sníženou soběstačností. Těm nabízí zajištění péče o vlastní osobu, pomoc s hygienou, zajištěním stravy a péče o domácnost. Jelikož se jedná o terénní pečovatelskou službu, pomůže Vám zajistit to nejpotřebnější přímo u Vás doma, abyste kvůli zajištění péče nemuseli svůj domov opouštět.

Smyslem pečovatelské služby je podpora v tom, co sami zvládáte, a pomoc s tím, co třeba už sami nezvládnete. Cílem je, abyste byli co nejvíce soběstační a v ideálním případě se obešli bez pomoci dalších lidí. Uvědomujeme si, že v mnoha případech Vám situaci komplikují zdravotní potíže, které nelze jen tak odstranit, a bez pomoci se neobejdete. Jsme tu pro Vás, abychom Vás podpořili a pomohli Vám.

Pečovatelská služba zajišťuje sociální potřeby. Neposkytuje však zdravotní péči. Na tu musí být vyškolení zdravotničtí pracovníci.

 

Pečovatelská služba Kvalitní podzim života, z. ú.

Poslání

Posláním pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. je poskytování pomoci a podpory lidem se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je určena především seniorům, kterým má umožnit kvalitně prožít podzim jejich života.

Cíl

Cílem pečovatelské služby Kvalitní podzim života je poskytování komplexní služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. 

K dílčím cílům vedoucím k naplnění hlavního cíle organizace patří:

a.       poskytování kvalitní pečovatelské služby na základě plánování vycházejícího z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k cílové skupině

b.       vytvoření příjemného a vstřícného prostředí

c.        snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali

d.       zajišťování možnosti využívat místní instituce

e.       zajištění bezpečné a odborné služby

f.         vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb

g.       dodržovat stanovené principy poskytované služby

 • Principy poskytované služby

  • 1)       individuální přístup ke každému uživateli

   2)       vycházení z individuálních potřeb uživatele

   3)       aktivní působení na uživatele

   4)       podpora rozvoje samostatnosti uživatelů

   5)       posilování sociálního začleňování uživatelů

   6)       zachování lidské důstojnosti

   7)       diskrétnost a flexibilita

   8)       bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

   9)       dodržování a ochrana práv uživatelů

   10)     respektování volby uživatelů

   11)     flexibilita

   12)     zaměření na celek situace uživatele

   13)     schopnost personálu naslouchat uživateli

   14)     snaha o zachování a dodržování zvyklostí uživatele

   15)     podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele

   16)     zachování a podpora uživatelových vazeb s rodinou a jeho přáteli

Cílová skupina

1)      senioři

2)      osoby se zdravotním postižením

3)      rodiny s dítětem/dětmi

4)      služba je poskytována na území okresu Praha-západ

 

 

 


V roce 2015 nás podpořil Středočeský kraj z fondu Hejtman a z Humanitárního fondu.