O nás

Kvalitní podzim života, z.ú.

Je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje péči o seniory v domácím prostředí dle zákona § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Organizace Služby KPŽ s.r.o.

je dceřinou společnosti nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) Kvalitní podzim života, z. ú.

Služby KPŽ s.r.o. byla založena v roce 2016 za účelem zajištění rozvozu obědů pro seniory s cílem podpořit svého zakladatele a podniká v oblasti poskytování úklidových služeb pro komerční objekty.

Společnost je zaměřena výhradně na rozvoz obědů a úklidové práce, avšak v krátkodobém horizontu plánuje rozšíření poskytovaných služeb o nabídku eko-produktů na vlastním e-shopu.

Společnost Služby KPŽ, s.r.o. jsou od samého začátku koncipovány jako sociální podnik tudíž na své služby či produkty mohou nabízet náhradní plnění.