Poskytované služby

Kvalitní podzim života, z.ú.

Pečovatelská služba

V rámci pečovatelské služby jsou klientům poskytovány podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti;
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba Kvalitní podzim života je registrovaná Krajským úřadem Středočeského kraje,  číslo služby 3101074.
S Krajským úřadem Středočeského kraje máme uzavřenou Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0335/SOC/2020.

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (PDF)

Fakultativní činnosti

  • Autodoprava v rámci pečovatelské služby

Služby KPŽ s.r.o.

  • Úklidové služby pro komerční objekty
  • Rozvoz obědů
  • Nákup a prodej Eco úklidových produktů