Jak se stát naším klientem?

Zájemce kontaktuje Kvalitní podzim života, z. ú.

O zprostředkování pečovatelské služby může zájemce požádat osobně nebo telefonicky u vedoucí na tel.: 774 975 308 nebo na tel.: 778 095 645, případně u sociálního pracovníka tel.: 774 474 116, zprostředkovaně také u pečovatelek. Zájemce předběžně sdělí, co by od KPŽ potřeboval. Pokud spadá do cílové skupiny, je se zájemcem sjednána schůzka u něj doma.

Kontaktovat pečovatelskou službu může naprosto kdokoliv. Domluvíte si schůzku se sociálním pracovníkem, který přijede za Vámi domů.  Sociální pracovník bude respektovat Vaše soukromí a bez Vašeho svolení nebude vstupovat nikam, kam ho nepustíte. Bude se zajímat o Vaši situaci, o to, co zvládáte sami a s čím potřebujete pomoci. Představí Vám naši sociální službu a sdělí Vám, zda spadáte do tzv. cílové skupiny (okruhu osob, kterým je služba určena). V případě, že ne, poradí Vám, kam jinam se obrátit. Pokud ano, je potřeba, abyste podepsali s naší organizací smlouvu. Tím se stáváte naším klientem. Bez smlouvy bohužel službu poskytovat nemůžeme.

Co je obsahem smlouvy a jak probíhá její podepisování?

Smlouva je velmi důležitým dokumentem. Upravuje práva a povinnosti jednotlivých stran. Obsahem smlouvy je, jaké služby pečovatelská služba poskytuje, jaké služby chcete poskytovat konkrétně Vy, stanovuje místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, výpovědní důvody a lhůty, pravidla poskytování služby a ochranu osobních údajů. Pro účely smlouvy je potřeba znát Vaše jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Podepsáním smlouvy dáváte poskytovateli souhlas se zpracováním těchto údajů. Z organizačních důvodů je ještě potřeba znát nějaký kontakt na Vás nebo někoho z rodiny, především telefon, případně také e-mail.

Smlouvu podepisuje pokud možno člověk, kterému je následně péče poskytována. Pokud je daný člověk zbaven svéprávnosti, smlouvu musí podepsat jeho zákonný zástupce, případně musíte mít vyřízenou plnou moc. Před podepsáním smlouvy je potřeba, aby s ní byl budoucí klient srozumitelně a pochopitelným způsobem seznámen (i v případě, pokud za něj podepisuje smlouvu zákonný zástupce). Sociální pracovník Vám předloží text smlouvy (na vyžádání lze text smlouvy poslat také předem prostřednictvím e-mailu). Budete-li o to mít zájem, domluví s Vámi další schůzku, do které budete mít čas smlouvu si v klidu celou projít, abyste se necítili pod tlakem při jejím uzavírání.

Při další schůzce s Vámi sociální pracovník smlouvu znovu projde a vše Vám vysvětlí. Můžete si připravit případné dotazy.  Do smlouvy společně vyplníte, jaké činnosti budete chtít od pečovatelské služby poskytovat.

Ve většině případů za Vámi společně se sociálním pracovníkem přijede také vedoucí pečovatelka, která s Vámi rovnou domluví, kdy chcete, aby Vám byla péče poskytována. V rámci našich možností Vám péči budeme poskytovat v čase, který si určíte Vy sami. Sociální pracovník s Vámi sestaví Váš individuální plán. V něm je uvedeno, co ještě zvládáte sami a s čím konkrétně chcete pomoci. Stanovíte si cíl, kterého budeme společně dosahovat.