Sazebník úhrad služeb

S účinností od 1.3.2022 se na základě vyhlášky MPSV č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb. v platném znění, upravuje výše úhrady za péči uvedené v § 6 této vyhlášky a to z částky 130,- Kč/hod. na částku 135,- Kč/hod. základní péče. Nová výše úhrad za péči bude účtována od měsíce března 2022.

Poskytovatel

Kvalitní podzim života, z.ú.
se sídlem Vestecká 11, 252 50  Vesctec, IČ: 033 38 878, zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu U, vložka 70
tel.: +420 778 095 645, e-mail: klestilova.kpz@email.cz
vydává tento Sazebník úhrad služeb

Úhrada služeb - základní činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (dle § 6 vyhlášky 505/2006 Sb., ) budou Uživateli účtovány v sazbě 135,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4, písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (tato položka bude účtována za všechny činnosti péče účtované podle času, platí pro všechny úkony kromě úkonů uvedených níže)

  • 140,- Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6 (velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti);
  • 80,- Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8. (praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy).

Fakultativní činnosti

  • a) Úhrada služby - vozidlo s řidičem
  • doprava - základní sazba 17,- Kč/km
  • doprava zpáteční (do výchozího místa) 14,- Kč/km
  • čekání 3,- Kč/min
  • přistavení vozidla - do 30 km od Vestce 30,- Kč
  • přistavení vozidla - nad 30 km od Vestce 30,- Kč + 10,- Kč za každý další kilometr

Tento Sazebník úhrad služeb platí a je účinný od 01. 05. 2019 do odvolání.

Kvalitní podzim života, z.ú.
Lenka Klestilová, ředitelka