Realizované projekty

ROK 2018

Donátor:

Krajský úřad Středočeského kraje

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Provozní náklady
Částka:1.194.400,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku.
Foto: 
Donátor:

Krajský úřad Středočeského kraje – Humanitární fond

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Provozní náklady
Částka:842.600,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku.
Foto:  
Donátor:

ÚP Praha západ

Web: https://portal.mpsv.cz/upcr
Název projektu:Mzdové náklady
Částka:67.440,- Kč
Popis projektu:Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa.
Donátor:

MČ Praha –  Libuš

Web: https://www.praha-libus.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:40.000,- Kč
Popis projektu:Mzdové náklady na pečovatelku v přímé péči.
Donátor:

Obec Dolní Břežany

Web: https://www.dolnibrezany.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:50.000,- Kč
Popis projektu:Mzdové náklady na pečovatelku v přímé péči.
Foto:  
Donátor:

Obec Vestec

Web: https://vestec.cz
Název projektu:Sociální program
Částka: 
Popis projektu:Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči.
Foto:  
Donátor:

Lékárna Dr. Max

Web: https://www.drmax.cz
Název projektu:Nákup vozu
Částka:50.000,- Kč
Popis projektu:Nákup vozu určený pro pečovatelky k zajištění flexibilní péče a pro převoz klientů k doktorovi, na nákupy a další.
Foto:  

ROK 2017

Donátor:

Tobacco s.r.o.

 

 
Název projektu:použitý na činnost pečovatelské služby
Částka:20.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady
Foto: 
Donátor:

Nadace Agrofert z projektu 52 milionů

Web: https://www.nadace-agrofert.cz
Název projektu:Použito na činnost pečovatelské služby
Částka:200.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, mzdové náklady, školení a další.
Foto:  
Donátor:

Nadace Veolia

Web: https://www.nfveolia.cz
Název projektu:Provozní náklady organizace
Částka:50.000,- Kč
Popis projektu:Mzdové náklady.
Foto: 
Donátor:

Obec Vestec

Web: https://vestec.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:153.550,- Kč
Popis projektu:Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči.
Foto: 
Donátor:

Obec Dolní Břežany

Web: https://www.dolnibrezany.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:50.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady
Foto: 
Donátor:

MČ Praha –  Libuš

Web: https://www.praha-libus.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:40.000,- Kč
Popis projektu:Provozni náklady
Foto: 
Donátor:

ÚP Praha západ

Web: https://portal.mpsv.cz/upcr
Název projektu:na společensky účelná pracovní místa
Částka:64.242,- Kč
Popis projektu:Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa.
Donátor:

Nadace ČEZ

Web: https://www.nadacecez.cz
Název projektu:Nákup kompenzačních pomůcek pro půjčovnu
Částka:95.000,- Kč
Popis projektu:Nákup nových kompenzačních a zdravotních pomůcek. Navýšení nabídky půjčovny pro veřejnost. Zisk z činnosti je určen na provozní činnosti.
Foto: 
Donátor:

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Web: https://www.nfpomoci.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:131.000,- Kč
Popis projektu:Mzdové náklady.
Foto:  
Donátor:

Krajský úřad Středočeského kraje

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Na základní činnosti pečovatelské služby
Částka:657.500,- Kč
Popis projektu:Mzdové a provozní náklady.
Foto: 
Donátor:

Krajský úřad Středočeského kraje – Humanitární fond

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Provozní náklady
Částka:400.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku.
Foto: 

ROK 2016

Donátor:

Nadace Olgy Havlové

Web: https://www.vdv.cz
Název projektu:Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Částka:81.000,- Kč
Popis projektu:Zakoupení prvních zdravotních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna funguje pro veřejnost a pro klienty KPŽ jsou ceny zvýhodněné.
Foto: 
Donátor:

Soukromý dárce

 

 
Název projektu:Nákup vozu
Částka:75.000,- Kč
Popis projektu:Příspěvek na nákup vozu vybaveného plošinou pro převoz osob na vozíku.
Foto:
Donátor:

Fond Hejtman

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Transport senior
Částka:35.000,- Kč
Popis projektu:Příspěvek na nákup vozu vybaveného plošinou pro převoz osob na vozíku.
Foto: 
Donátor:

Nadace GCP

 

Web: https://www.ceskapojistovna.cz/spolecenska-odpovednost
Název projektu:Transport senior
Částka:51.750,- Kč
Popis projektu:Příspěvek na nákup vozu vybaveného plošinou pro převoz osob na vozíku.
Foto: 
Donátor:

Humanitární fond

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Provozní náklady sociální služby
Částka:600.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku.
Foto: 
Donátor:

Nadace Agrofert

Web: https://www.nadace-agrofert.cz
Název projektu:Provozní náklady sociální služby
Částka:300.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek.
Foto: 
Donátor:

ÚP Praha západ

Web: https://portal.mpsv.cz/upcr
Název projektu:na společensky účelná pracovní místa
Částka:324.128,- Kč
Popis projektu:Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa.
Donátor:

Obec Vestec

Web: https://vestec.cz
Částka:145.800,- Kč
Název projektu:Sociální program
Popis projektu:Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči.
Foto: 

ROK 2015

Donátor:

Fond Hejtman

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Nákup vozu
Částka:20.000,- Kč
Popis projektu:Naše první vozidlo nakoupené z veřejných prostředků určené pro přepravu přecovatelek.
Foto: 
Donátor:

ÚP Praha západ

Web: https://portal.mpsv.cz/upcr
Název projektu:Mzdové náklady
Částka:228.878,- Kč
Popis projektu:Částečná úhrada na společensky vyhrazená účelná místa.
Donátor:

Obec Vestec

Web: https://vestec.cz
Název projektu:Sociální program
Popis projektu:Částečná úhrada na společensky vyhrazená účelná místa.
Foto: 
Donátor:

Humanitární fond

Web: https://www.kr-stredocesky.cz
Název projektu:Provozní náklady sociální služby
Částka:600.000,- Kč
Popis projektu:Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku.
Foto: